Temps de lecture : 2 minutes An reyalite, lontan lè yon moun te konn swete moun “meyè ve” oswa “bòn ane” sa ta ka gen yon sans. Souvan se savwa viv ansanm ak règ bòn manyè yo ki te konn oblije moun fè sa ak moun ki pwòch yo. Men jodia, moun yo tèlman vin ensanse, san reflechi, san lanmou, e …